JUHEND Arve koostamine

Edit Invoice EST.jpg

Arve staatus (kuvatakse arveakna pealdises vasakul)

 • Mustand- arve on avatud.

 • Ootel- arve on kliendile saadetud, aga ei ole tasutud.

 • Makstud- arve on kliendi pool tasutud.

Arve number (kuvatakse arveakna pealdises paremal)

Arve number koosneb vaikimisi neljast komponendist:

 • M-tarkvara tähis

 • Kuupäev kujul- AAKKPP

 • Arvete loendur- loendab järjest arveid tarkvara üleselt

 • Sadama tähis- viiekohaline number

 

Arve numbrit on võimalik sadamal muuta. Vaata täpsemalt Juhend- arve numbri määramine.

 

ERAISIK/JURIIDILINE ISIK- määratakse tüüp, kellele arve esitatakse

NIMI/ETTEVÕTTE NIMI (kohustuslik)

RIIK (kohustuslik e-arve puhul)

ISIKUKOOD/ETTEVÕTTE REG NR (kohustuslik e-arve puhul)

ISIKUKOOD/KMKR NUMBER (kohustuslik e-arve puhul)

MEILIAADRESS (kohustuslik)

TELEFON (kohustuslik e-arve puhul)

LINN (kohustuslik e-arve puhul)

POSTIINDEKS (kohustuslik e-arve puhul)

AADRESS (kohustuslik e-arve puhul)

NIMI ja MEILIAADRESS on eeltäidetud juhul, kui aluse sisestamise aknas olid vastavad väljad täidetud.

NB! Sisestatud meiliaadressile saadetakse koostatud arve.

ARTIKLID

 • Kui alusele oli võimalik luua eeltäidetud arve vastavalt aktiveeritud automaatsele hinnakirjale on arvel näha eeltäidetud kaitasu maksumus.
   

Eeltäidetud kaitasu on võimalik vajadusel arvelt kustutada. Eeltäidetud kaitasu saab kustuda juhul kui arve on MUSTANDI staatuses.
 

 • Kui alusele ei olnud võimalik eeltäidetud arvet vastavalt hinnakirjale koostada on arve teenuste osa tühi ja kõiki teenuseid saab lisada käsitsi.

Teenuseid saab lisada arvele sinise pluss nupuga. Nupule vajutades tekib uus teenuse rida.

NB! Kõiki sisestatud teenuseid on võimalik korduvkasutada. Eelnevalt sisestatud teenuseid on võimalik otsida kas ARTIKLI või teenuse KIRJELDUSE järgi.

 

KUUPÄEV - lahter täidetakse automaatselt arve loomise kuupäevaga.

 

MAKSETÄHTAEG - Vaikimisi on arve tasumise tähtaeg 2 nädalat.

 • Välja väärtus on oluline, kui arve saadetakse kliendile ülekandega tasumiseks.

  • ​NB! Tasumise tähtaja ületanud arved kuvatakse arvete vaates punasega.​

 • Väljale saab märkida arve tegeliku tasumise tähtaja, kui arve esitamise ja maksmise päevad ei kattu kaardi ja sularaha maksete puhul.

SÕNUM KLIENDILE - sisestatud tekst on näha kliendile saadetud arvel. Seda välja saab kasutada näiteks wi-fi ja uksekoodide edastamiseks kliendile.

SUMMA KM-TA- kuvab arve käibemaksuta summa.

ALLAHINDLUS - võimaldab teha kliendile allahindluse kas konkreetse summa või protsendi ulatuses.

 

VAT(KÄIBEMAKS)- kuvab arve käibemaksu summa.​

SUMMA KOOS KÄIBEMAKSUGA - kuvab summa koos käibemaksuga

TEGEVUSED, kui arve on mustand

KUSTUTA

Kui arve on MUSTANDI staatuses on vajadusel võimalik valesti tehtud arve kustutada.

Kustutatud arveid on võimalik vaadata arvete vaates, kui valida kas Kõik sisestused või Kustutatud. Vaata täpsemalt arvete haldamise juhendist.

NB! Kustutatud arvete kohta jääb alles kirje, arvet avada ei ole võimalik.

TÜHISTA

Tühistab arvel tehtud muudatused.

ESITA ARVE

SAADA ARVE MEILILE - arve on kliendile saadetud, aga ei ole tasutud (staatus OOTEL).

Arvele ei saa teenuseid  enam kustutada/lisada.

NB! OOTEL staatuse saab arve ainult juhul kui arve saadetakse meilile, aga makseviisi ei valita (MÄRGI ARVE MAKSTUKS) . Aluste listivaates on summa märgitud sellisel juhul punasega, mis võimaldab jälgida laekumata arveid!

Vaata täpsemalt: Tegevused, kui arve on ootel.

MÄRGI ARVE MAKSTUKS - Saab valida maksviisi, kuidas arve eest tasuti. NB! Makseviis tuleb valida alles siis, kui klient on arve eest tasunud. Makseviisi saab hiljem vajadusel muuta.

TŠEKI NUMBER - Saab sisestada tšeki numbri hilisema raamatupidamise lihtsustamiseks.

SALVESTA MUSTAND

Salvestab arvel tehtud muudatused.

TEGEVUSED, kui arve on ülekande ootel

TÜHISTA ARVE

Ootel staatuses olevat arvet on võimalus vajadusel tühistada. Arve tühistamisel on heaks praktikaks märkida tühistamise põhjus. Selle jaoks saab kasutada SÕNUM ARVEL lahtrit.

 

SAADA MEILILE

Arve saab vajadusel uuesti saata.

 

TÜHISTA

Tühistab arvel tehtud muudatused.

 

MÄRGI MAKSTUKS

Saab valida maksviisi, kuidas arve eest tasuti. NB! Makseviis tuleb valida alles siis, kui klient on arve eest tasunud. Makseviisi saab hiljem vajadusel muuta.

 

SALVESTA MÄRKMED

Salvestab arvele lisatud sõnumi.

TEGEVUSED, kui arve on märgitud makstuks

TÜHISTA ARVE

Erandjuhtudel on lubatud juba makstuks märgitud arvete ANNULLEERIMINE. Seda saab teha ainult sadama administraatori õigustega kasutaja. Annulleeritud arved ei kajastu raportites ning neid on võimalik hiljem vaadata arvete vaates, valides filtrist TÜHISTATUD ARVED.

SAADA MEILILE

Arve saab vajadusel uuesti saata.

 

TÜHISTA

Tühistab arvel tehtud muudatused.

 

MUUDA MAKSVIISI

Saab muuta maksviisi ja tšeki numbrit.

 

SALVESTA MÄRKMED

Salvestab arvele lisatud sõnumi.

MARINA AHOY  

Milan, Madrid, Tallinn

Business address:

Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare Estonia

ahoy@marinaahoy.com