JUHEND Hinnakirja koostamine

Hinnakirja koostamine koosneb kokku kolmest sammust:

  1. Hinnakirja (esmakordne) sisestamine

  2. Hinnakirja sidumine sadamaga (Määra üksusele)

  3. Hinnakirja aktiveerimine (Aktiveeri)

Hinnakirja esmakordne sisestamine

  1. Vali menüü Minu konto/Ettevõtte finantsid/Hinnakirjad.

  2. Avaneb konkreetse sadama hinnakirja aken, kui ühtegi hinnakirja sisestatud ei ole, on see vaade tühi.

Active Pricelist In Harbour.jpg

Vali alt paremalt nurgast hinnakirja lisamise ikoon (Valge rist punasel taustal) või üleval menüüs sinine nupp Sisesta hinnakiri). Nupu asukoht sõltub ekraani laiusest.

HINNAKIRJA NIMETUS

KEHTIV ALATES- hinnakirja kehtivuse algus

KEHTIV KUNI- hinnakirja kehtivusaja lõpp

ÜHIK

VÄLJA REGISTREERIMINE HILJEMALT- Sadamast lahkumise hilisem kellaaeg

SISSE REGISTREERIMINE ALATES - Sadamasse saabumise varaseim kellaaeg

Sisestatud kellaaegade järgi toimub päevatasu arvestamine.

kui alus väljub sadamast hiljem kui määratud VÄLJAREGISTREERIMISE kellaaeg, siis arvestatakse tasu ka järgmise öö eest.

Alus saabub sadamasse enne SISSE REGISTREERIMINE ALATES kellaaega, arvestatakse 1 päev kuni SISSE REGISTREERIMINE ALATES kellaajani ja 2 päev alates SISSE REGISTREERIMINE ALATES kellaajast.

NB! Kui Teie sadama puhul ei ole täpsed lahkumise ja saabumise kellaajad olulised, valige SISSE REGISTREERIMINE ALATES kellaaeg võimalikult varane ja VÄLJA REGISTREERIMINE HILJEMALT kellaaeg võimalikult hiline.

LISA PIKKUSTE VAHEMIK- aluste pikkusvahemike määramiseks.

Vaikimisi etteantud vahemiku kustutamiseks valige ikoon prügikasti ikoon.

NB! Valitud vahemike puhul näiteks „0-5“ - arvestatakse alates 0 kuni 5 (kaasa arvatud) ning valitud vahemiku puhul „5-10“ – arvestatakse pikkus suurem kui 5 kuni 10 (kaasa arvatud)

NB! Valikud vahemikud ei tohi olla kattuvad.

LISA AJAVAHEMIK- erinevate ajavahemike sisestamiseks.

NB! Aega saab määrata, kas tundides (hours) või päevades (days).

NB! Pikemad perioodid tuleb sisestada päevade arvu järgi. Näiteks, kui hooaeg kestab 01.05-30.09, siis see on 153 päeva.

TÜHISTA - tühistab tehtud muudatused.

SALVESTA - Salvestab hinnakirja.

Hinnakirjad vaates on näha esimene hinnakiri.

NB! Nüüd tuleb hinnakirjale määrata üksused ja hinnakiri aktiveerida!