JUHEND aluse sisestamine

Add & Edit entry.jpg

Sissekande tüüp KOHUSTULIK

 • SISSE- alus on juba sadamasse saabunud ja peale salvestamist kuvatakse SADAMAS blokis (alused, mis on sadamas kohal).

 • BRONEERING- alus ei ole veel sadamas ja peale salvestamist kuvatakse SAABUJAD blokis. Aluse saab sadamasse sisse registeerida, kui alus sadamasse kohale jõuab.

NB! Lepinguliste klientide puhul, kui tehakse ettebroneeringuid uueks hooajaks soovitame valida BRONEERING. Alused saavad endale koha sadamas ja sisse registreerimise saab teha peale aluse tegelikku sadamasse jõudmist.

NB! Kui sadam kasutab kaardivaadet, siis SAABUJAD blokis olevaid aluseid kuvatakse kaardile, kui teha linnuke kasti Show Future Bookings, mis asub kaardi üleval paremas nurgas.

Sissekande filter KOHUSTUSLIK

 • KÜLALINE

 • PÜSIKLIENT

Tegemist on informatiivsete väljadega, mida saab kasutada hooaja lõpus aruandluse koostamise lihtsustamiseks.

 

Registrikood KOHUSTUSLIK

Aluse unikaalne registrikood- selle järgi on võimalik korduvkasutada juba süsteemi sisestatud aluste andmeid ja eeltäita muud aluse andmed.

 

Mudel - Aluse tooja ja/või mudeli nimetus.

 

Aluse nimi

Aluse nimi- selle järgi on võimalik korduvkasutada juba süsteemi sisestatud aluste andmeid ja eeltäita muud aluse andmed.

 

Tüüp KOHUSTUSLIK

Aluse tüüp- lihtsustab aruandluse koostamist.

Aluse tüübi saab valida eelkirjeldatud valikust.

 • Motor boat- mootorpaat

 • Rowing boat- aerupaat

 • Catamaran- katamaraan

 • Fish boat- kalalaev

 • Work boat- töölaev nt politsei, piirivalve jne

 • Passanger ship- reisilaev

 • Cargo ship- kaubalaev

 • Other-muu

 

Pikkus KOHUSTUSLIK

Aluse pikkus- selle väärtuse alusel toimub hinna arvutamine vastavalt hinnakirja sisestatud pikkuste järgi.

NB! Kui sadam kasutab kaardi funktsionaalsust, kontrollitakse selle järgi, kas alus mahub valitud kaikohale.

 

Laius KOHUSTUSLIK

Aluse laius.

NB! Kui sadam kasutab kaardi funktsionaalsust, kontrollitakse selle järgi, kas alus mahub valitud kaikohale. Kui tegemist on külalisalusega ja aluse laius ei ole Teie jaoks oluline, saate välja täita nt number 1-ga.

 

Süvis KOHUSTUSLIK

Aluse süvis.

NB! Kui sadam kasutab kaardi funktsionaalsust, kontrollitakse selle järgi, kas alus mahub valitud kaikohale. Kui tegemist on külalisalusega ja aluse laius ei ole Teie jaoks oluline, saate välja täita nt number 1-ga.

 

Lipuriik KOHUSTUSLIK

Lihtsustab aruandluse koostamist.

Aluse lipuriigi saab valida eelkirjeldatud riikide valikust.

 

Meeskonnaliikmete arv KOHUSTUSLIK

Aluse meeskonnaliikmete, meeskonnaliikmete ja reisijate või reisijate arv- väli on kasutatav vastaval sadama vajadustele, milliseid andmeid arvete esitamise ja/või aruandluse jaoks vaja koguda on.

 

ETA (Saabumise aeg) KOHUSTUSLIK

Aluse sadamasse (planeeritav) saabumise aeg.

 • SISSE puhul võib olla saabumise aeg ka minevikus. Peale salvestamist paigutatakse alus SADAMAS blokki.

 • BRONEERINGU puhul saab olla kuupäev ainult tulevikus. Eeldus on, et alus ei ole veel sadamasse jõudnud.

 

Eeldatav lahkumise aeg KOHUSTUSLIK

Aluse planeeritav sadamast lahkumise aeg. Selle välja alusel toimub hinna arvutamine vastavalt hinnakirja sisestatud ajavahemikele. 

NB! Kui sadam kasutab kaardi funktsionaalsust, muutuvad planeeritud lahkumisaja ületanud aluste kaikoha ikoonid kollaseks.

 

Koha nimetus (Kaikoha tähis ja number)

Välja võib jätta tühjaks või sisestada soovitud teksti.

NB! Kui sadam kasutab kaardi funktsionaalsust on võimalik valida üksnes eeldefineeritud kaikohti. Või jätta väli tühjaks, sellisel juhul alust kaardil ei kuvata.

NB! Vastavalt aluse mõõtmetele kontrollitakse, kas alus mahub valitud kaikohale.

 

Kliendi nimi

Selle järgi on võimalik korduvkasutada juba süsteemi sisestatud inimeste andmeid ja eeltäita e-posti aadress, telefoninumber.

NB! Isikuandmete eeltäitmine toimub ainult siis, kui konkreetne sadam on sisestanud vastavad andmed.

NB! Arve koostamisel kantakse nimi ja e-posti aadress automaatselt arvele.

Eelmine sadam

Eelmise sadama saab sisestada käsitsi või valida eelsisestatud sadamate loendist.

Loendis on kõik sadamad, mis kasutavad Marina Ahoy tarkvara. Marina Ahoy tarkvara kasutavate sadamate juures kuvatakse sulgudes riigi tähis nt (EST).

Sihtsadam

Eelmise sadama saab sisestada käsitsi või valida eelsisestatud sadamate loendist.

Loendis on kõik sadamad, mis kasutavad Marina Ahoy tarkvara. Marina Ahoy tarkvara kasutavate sadamate juures kuvatakse sulgudes riigi tähis nt (EST).

 

Kliendi meiliaadress KOHUSTUSLIK

Sellele aadressile saadetakse automaatne e-kiri loodud broneeringu kohta. Samuti kantakse e-posti aadress eeltäidetud arvele.

NB! Kui klient ei soovi anda oma e-posti aadressi või tal ei ole seda, siis selleks puhuks soovitame sadamal kas luua uus või kasutada mõnda olemasolevat e-postiaadressi, kuhu need broneeringukinnitused ja arved saata.

NB! Juhul kui e-posti aadress on juba varasemalt sisestatud ja kapteni nimega seotud eeltäidetakse lahter peale kapteni nime sisestamist.

 

Kohtade arv KOHUSTUSLIK

Kaikohtade loendur arvestab vabade kaikohtade arvu sadamas. Seda infot kuvatakse meremehele Marina Ahoy äpis ja sadama kaptenile üleval menüüs.

 

Kliendi telefoninumber

NB! Juhul kui telefoninumber on juba varasemalt sisestatud ja kapteni nimega seotud eeltäidetakse lahter peale kapteni nime sisestamist.

 

Märkmed - Lahtrit saab kasutada sadama töötajatele vajaliku info salvestamiseks.

 

KOKKU

Väärtus näitab, kui palju maksab kaikoht sadamas ning võimaldab luua eeltäidetud arve.

NB! Hind genereeritakse vastavalt sisestatud hinnakirjale, mis arvestab sisestatud aluse mõõtmeid ja valitud sadamas viibimise perioodi.

NB! Hinda ei näidata, kui eeltäidetud arvet ei ole võimalik koostada.

 

Võimalikud probleemid, miks hinda ei näita:

 • Sadama hinnakirja ei ole sisestatud

 • Sisestatud hinnakiri on aegunud

 • Sisestatud hinnakiri ei ole seotud sadamaga

 • Sisestatud hinnakiri ei ole aktiveeritud

 • Aluse mõõtmetele vastavalt vahemikku ei ole hinnakirja sisestatud. Näiteks on hinnakirjas ettenähtud hinnad kuni 12 m pikkustele alustele, aga sisestatud alus on pikem.

 

Juhendi hinnakirja sisestamise kohta leiate siit.

 

Koostatakse arve- (eeltäidetud arve koostamine)

Kui kastike on aktiive (sinine), siis koostatakse peale aluse salvestamist (Lisa) eeltäidetud arve.

NB! Kui arvet ei ole vaja koostada või soovitakse arve koostada hiljem, tuleb kastikesel klikkida ja muuta see mitteaktiivseks (halliks).

 

Tühista - Sulgeb akna ja alust sadamasse ei lisata.

Lisa - Salvestab aluse andmed ja saadab broneeringu kinnituse sisestatud e-posti aadressile.

MARINA AHOY  

Milan, Madrid, Tallinn

Business address:

Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare Estonia

ahoy@marinaahoy.com